• (+47) 941 46 756
    NO997842375MVA
« tilbake til bloggen

Gifte seg med en polsk statsborger i Norge?

Publisert på 08.09.2013

Gifte seg med en polsk statsborger i Norge?

Har du en polsk samboer, forlovende, og lurer på hva slags type dokumentasjon som kreves fra han/henne for å gifte seg i Norge? Her får du svar!

Hvis du og din polske samboer bor i Norge og han/hun har en lovlig oppholdstillatelse:

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. For en utenlandsk statsborger som skal gifte deg i Norge, vil folkeregisteret kreve at han/hun legger frem dokumentasjon fra hjemlandet sitt (ugiftattest). I Polen heter dette ” Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą” og fås på det lokale Vielseskontor (Urząd Stanu Cywilnego) i Polen. Nødvendige vedlegg: søknadsskjema, kopi av fødselsattest, kopi av vielsesattest (dersom tidligere gift), ektefellens dødsattest (dersom enke) egenerklæring og id-kort.
For at ugiftattesten skal være gyldig i Norge, bør den påføres et apostillestempel i Polen hos Utenriksdepartementet eller av Polens ambassade  eller konsulatavdeling i Norge.
Videre bør attesten oversettes til norsk av en autorisert oversetter godkjent i Norge.

Din samboer bør også få en kopi av sin fødselsattest fra Polen. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av notarius publikus i Polen. Fødselsattesten må også oversettes til norsk av en statsautorisert translatør godkjent i Norge.

Tilleggsdokumentasjon som Personregisteret vil kreve at dere fyller ut:
-Egenerklæring
-Forlovelseserklæring
og
-Erklæring om skifte – dersom han/hun har vært gift tidligere.
For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på fylkesmannen.no.

Statsborgere fra land utenfor Norden må legge frem dokumentasjon som viser at vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dokumentasjonen må være i original eller kopi bekreftet av norsk offentlig myndighet.
Min polske forlovede har ikke oppholdstillatelse i Norge. Hva gjør vi?
Hvis dere har vært samboere i mer enn to år og kan dokumentere dette, har dere de samme rettighetene som ektefeller eller partnere. Bekreftelse på at dere har hatt en felles adresse i Polen i minst to år fås på det lokale Folkeregisteret (Urzad Miejski , Wydział Spraw Obywatelskich) i Polen. Det samme gjelder hvis dere har vært samboere i mindre enn to år, men har barn sammen. UDI kan også gi oppholdstillatelse til samboere som venter barn sammen.

Husk at alt av dokumentasjon anskaffet fra Polen må oversettes til norsk av en statsautorisert translatør fra polsk til norsk godkjent i Norge.