• (+47) 941 46 756
  NO997842375MVA

Bakgrunn

Profesjonell og erfaren translatør og oversetter. Translatør- og oversettertjenester siden 2001.

Se oversikt på utvalgte kunder

16.16.28

 • Statsautorisert translatør fra polsk til norsk med translatørbevilling fra NHH i Bergen,
 • Medlem i Statsautoriserte translatørers forening STF
 • Oppført i IMDIs Nasjonalt Tolkeregister som tolk mellom norsk og polsk,
 • Medlem i NorFag (Norsk fagoversetterforening),
 • Mastergrad i engelsk språk (2001) ved Universitet i Silesia, Katowice Polen,
 • Oversetterutdanning (2003-2004) ved Universitet i Wroclaw, Katowice Polen,
 • Statsautorisert translatør polsk / engelsk og engelsk / polsk (2004) fra Justisministeren i Polen,
 • Gjennomgått en rekke språkfaglige kurs, bl. a. terminologikurs ved Språkrådet i Norge, tolkekurs ved IMDI, translatørkurs ved NHH i Bergen,
 • Utdannet som mediegrafiker (2002-2003) ved IKT-skole NOVUM i Katowice Polen,
 •  over 4-års erfaring som  saksbehandler i det offentlige.